UA-119246896-1

Hronološki pregled i dokumentacija u prilogu jasno pokazuje tok svih aktivnosti

vezanih za proglašenje zaštićenog područja Spomenik prirode “Crvene stijene”.Pozitivna energija sa planine Romanije ulivala nam  je snagu za svaki korak naprijed.

Stoji činjenica da se cijeli postupak prilično odužio, ali nismo se bojali da nećemo uspjeti. Podršku ovom ogromnom uspjehu, istorijskom za naše Udruženje pružio je načelnik opštine Sokolac, Milovan Bjelica. Sigurni smo da bez njegovog interesovanja i podrške u finansiranju izrade Studije zaštite, postupak bi još duže trajao,  do vremena kada bi Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa -predmet “Crvene stijene” uvrstio u godišnji plan i program rada.

Ono što stoji pred Vama, ima za cilj da, bez pretjerivanja i hvalisanja, poštujući  ono što traži istina, iznesemo hronologiju onog što smo radili i uradili da bi se  stiglo  do cilja. Naravno, uložen je ogroman napor i entuzijazam, da bi prirodne  ljepote Romanije, koja  je bila skoro zaboravljena kada je  riječ o turističkim potencijalima  BiH,  konačno dobile  mjesto koje  zaslužuju na  turističkoj  mapi, ne samo BiH i regiona, već  i šire.

Za pažljivog čitaoca dokumentacije u prilogu jasno je prikazan put kojim smo prošli da bi stigli do cilja.

- 23.12.2016. godine, na redovnoj izvještajnoj sjednici Skupštine Planinarskog društva “Glasinac” Sokolac, na prijedlog člana Miroslava Divčića, usvojen je zaključak da se pokrene postupak za proglašenje dijela Romanije (vidikovci stijena) zaštićenim područjem (prilog: zapisnik broj:56/16 od 23.12.2016.godine)

- 30.01.2017. godine poslata je inicijativa Ministarstvu prosvjete i kulture, Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa inicijativa za proglašenje zaštićenog područja sa prijedlogom da se zaštiti područje “Park prirode Romanija”.

U prilogu inicijative pisma podrške Načelnika Opštine Sokolac, broj:02-0236-3 od 25.01.2017. Turističke organizacije Sokolac, broj: 08/17 od 23.01.2017. i udruženja “Eko osmjeh Glasinca”, broj:03/17 od 24.01.2017.godine). Inicijativom je predloženo da se zaštite vrhovi stijena 12 vidikovaca, lokacija stijena, živopisni planinski masivi preko 1300 mnv. (od Crvenih stijena do najvišeg vrha Romanije, Veliki Lupoglav pa dalje južnom stranom Romanije ka Novakovoj pećini). Zaštita je predložena i za pet izvora na Romaniji ( Crvene stijene, Novakovo vrelo, Careve vode, Dobra voda, izvor Blizanac). Pobrojane lokacije posjeduju bogatstvo ispunjeno biljnim i životinjskim vrstama, bogatstvo koje se rijetko sreće, a minimalno koristi.

- 06.02.2017.godine, odgovor po inicijativi društva, akt Ministarstva prosvjete i kulture, Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa, broj: 07/1.30/625-050/17 od 06.02.2017.godine. Istim smo dobili pojašnjenje da je za 2017. i 2018. godinu njihov plan i program rada popunjen i da su zauzeti  izradom studije zaštite na planini Orijen, te još tri Studije zaštite na teritoriji Republike Srpske.

- 03.03.2017.godine ispred Planinarskog društva, akt broj:09/17 sa predmetnom inicijativom upućen je JPŠ „Šume Republike Srpske“ i zatražena saglasnost i mišljenje Javnog preduzeća.

- 29.03.2017. godine održan je prvi radni sastanak u prostorijama Šumsko gazdinstva “Romanija” Sokolac, sa definisanim zaključcima. ( prilog zapisnik sa sastanaka i spisak prisutnih)

- 07.09.2017. godine ispred Planinarskog društva upućen dopis broj:39/17 JPŠ “Šume Republike Srpske“ sa prijedlogom dva člana društva (Miroslav Divčić i Boris Vuković), koji se Odlukom Upravnog odbora društva određuju za dalje aktivnosti i rad na terenu

- 15.11.2017. godine, prvi izlazak na teren Romanije, lokacija Crvene stijene. Na osnovu donešenih zaključaka sa ranije održanog sastanka Komisija u sastavu: tehnički direktor Šumskog gazdinstva Romanija Sokolac, tehnički direktor Šumskog gazdinstva "Jahorina Pale, referent za zaštitu i certifikaciju šuma iz JPŠ “Šume Republike Srpske“ i član Upravnog odbora Planinarskog društva Glasinac Miroslav Divčić. Razlog izlaska na teren je definisanje granica predloženog zaštićenog područja ( fotografije u prilogu),

- 20.11.2017.godine Uprava JPŠ “Šume Republike Srpske“ dala je pozitivno Mišljenje o inicijativi društva za proglašenje Park šume “Romanija” ( prilog Mišljenje o inicijativi za proglašenje Park šume “Romanija”)

- 08.05.2018. godine Komisija u sastavu: tehnički direktor Šumskog gazdinstva Romanija Sokolac, Šumskog gazdinstva Jahorina Pale, referent za zaštitu i certifikaciju šuma iz JPŠ “Šume Republike Srpske“, te član Planinarskog društva Glasinac Miroslav Divčić, a u skladu sa mišljenjem JPŠ “Šume Republike Srpske“ izašla na teren kako bi se definisale površine i utvrdile granice za zaštićeno područije navedenog Parka prirode.https://www.pd-glasinac.com/vijesti=40

- 14.05.2019. godine održan je drugi radni sastanak u prostorijama Šumskog gazdinstva “Romanija”Pale, domaćin tehnički direktor Nemanja Milinković. Predstavnik društva Miroslav Divčić, prenio je zaključak sa sastanka sa prijedlogom da se zaštiti prostor od planinarskog doma do najatraktivnijeg vidikovca na Romaniji (Crvene stijene), gdje je postavljena zastava.- Predstavnici gazdinstava saglasni za zaštitu predloženog područja 20 metara od ivice stijena ka unutašnjosti gazdovanja šuma visokog značaja.Jedan od zaključaka je i postavljanje sigurnosne ograde na vidikovcima stijena. Za dalje aktivnosti ispred JPŠ “Šume Republike Srpske zadužuje se Slaviša Opačić, rukovodilac službe za istraživanje i razvoj. Dogovoren je izlazak na teren i snimanja koordinata, te da se uključe predstavnici Šumskog gazdinstva “Jahorina” Pale i Šumskog gazdinstva “Romanija” Sokolac (prilog zapisnik),

- 03.06.2019. godine, Komisija koju su činili predstavnici Šumskog gazdinstva „Romanija“ Sokolac, Šumskog gazdinstva „Jahorina“Pale i predstavnik direkcije JPŠ “Šume Republike Srpske“, rukovodilac službe za istraživanje i razvoj Slaviša Opačić, dipl.ing.šumarstva, te članovi Planinarskog društva“Glasinac Miroslav Divčić i Željko Delić) ponovili su izlazak na terene Romanije kako bi se snimile koordinate, označila teritorija tj.definisale površine i utvrdile granice zaštićenog područje predloženog parka prirode.- https://www.pd-glasinac.com/vijesti=180

 - 12.07.2019.godine, rukovodilac službe za istraživanje i razvoj Slaviša Opačić iz JPŠ “Šume Republike Srpske“ poslalo je dopis broj:02-4988/19 gazdinstvima u kome je predložio izuzimanje površine nepodesne za gazdovanje u površini od 8,82 ha ( 5,70 ha površinom kojom gazduje Šumsko gazdinstvo “Jahorina” Pale, a 3,12 ha kojom gazduje Šumsko gazdinstvo “Romanija” Sokolac ( akt u prilogu)

-15.07.2019. godine na adresu društva stigao je dopis broj:4417-2/19 od Šumskog gazdinstva “Romanija”Sokolac kojim se ne daje saglasnost za izuzimanje predložene površine.

- 11.09.2019. godine ispred Planianrskog društva upućen je dopis broj:66/19 JPŠ “Šume Republike Srpske“ sa upitom za pojašnjenje koji su razlozi što nije dozvoljeno pozitivno mišljenje od Šumskog gazdinstva ”Romanija” Sokolac

- 16.12. 2019.godine na adresu JPŠ “Šume Republike Srpske“ stigao je akt broj:11.17/0207-1472/19 od Šumskog gazdinstva “Romanija” Sokolac  kojim je data saglasnost sa prijedlogom da se ranije utvrđena površina zemljišta uvrsti u inicijativu za proglašenje zaštićenim područjem.

- 04.03.2020. godine stigao odgovor na email Društva od strane Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa, da ponovo nisu u prlici pristupiti istraživanjima na Romaniji, te da daju preporuku da se uključe predstavnici iz JPŠ “Šume Republike Srpske“ i angažuju stručnjaci za izradu dokumenta Studije zaštite.

- 12.03.2020. godine stigao je odgovor Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, broj:15.04-960-1/20 dostavljen je direkciji JPŠ “Šume Republike Srpske“ sa sugestijom za angažovanje stručnjaka za izradu Studije zaštite za Park šumu “Crvene stijene”.

- 22.11.2020. godine  - Otvaranje Via Ferrate “Sokolov put” na Romaniji.Prilikom izrade projektnog prijedloga “Enjoy Sarajevo-Romanija Region” kao jedna od prednosti lokaliteta Crvene stijene za izradnju ferate “Sokolov put” navedena je inicijativa društva za proglašenje zaštićenog područja.

- 09.02.2021. putem e-mila Društva upućen upit na adresu Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa za informaciju o daljim aktivnostima po pitanju zaštićenog područja “Crvene stijene”- Načelnik odjeljenja za prirodno nasljeđe, Dragan Kovačević istog dana, 09.02.2021. odgovorio sljedeće:„Prema dostavljenoj dokumentaciji jasno je vidljivo da je Zavod na dostavljenu Inicijativu od strane resornog ministarstva broj akta: 15.04. 960-1/20 odgovorio da Godišnjim planom Zavoda za 2020. godinu, nismo u mogućnosti preuzeti obavezu izrade Studije zaštite za proglašenje Crvenih stijena zaštićenim područjem (Akt Zavoda broj: 07/1.30/625-171/20) i istim dokumentom ukazali nadležnom ministarstvu da podnosiocu Inicijative predloži angažman stručne pomoći eksperata i stručnih organizacija na izradi Studije zaštite.

Sve ovo je urađeno u dogovoru sa JPŠ „Šume Republike Srpske“ iz razloga što je plan bio da uz instrukcije Zavoda nosilac izrade Studije zaštite bude JPŠ „Šume Repblike Srpske“. Za 2020. godinu planiran je bio i sasatanak JPŠ „Šume RS“ i Zavoda i obilazak područja lokaliteta Crvene stijene i definisanja svih potrebnih aktivnosti u cilju istraživanja područja i izrade Studije Zaštite. Pretpostavljamo da je, situacija oko COVID-19 i epidemioloških mjera onemogućila realizaciju planiranih sastanaka.Na osnovu tih dogovora sa JPŠ „Šume RS“ Zavod nije planirao ni za 2021 godinu istraživanja predmetnog područja i izradu Studije zaštite. U svim ovim dogovorima oko Crvenih stijena kontakt osoba imenovana ispred JPŠ „Šume RS“ je kolega Slaviša Opačić. Ono što možemo u ovom trenutku učiniti i što vam predlažemo jeste da u saradnji sa dva gazdinstva ŠG „Jahorina“ Pale, ŠG „Romanija“ Sokolac, Zavodom i predstvanicima JP „Šume RS“ (prijedlog Slaviša Opačić između ostalih) organizujete sastanak kako bismo stvari pokrenuli sa nulte pozicije“.- Na osnovu naprijed navedenog prijedloga, gospodina Dragana Kovačevića, organizovan je sastanak, dana: 03.06.2021.godine na Romaniji. Na sastanku su učestvovali predstavnici Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa, JPŠ „Šuma Republike Srpske“, Šumskog gazdinstva „Romanija“ Sokolac i Šumskog gazdinstva “Jahorina“ Pale,Turističke organizacije Grada Istočno Sarajevo, načelnik opštine Sokolac, te predstavnici planinarskog društva „Glasinac“ (Boris Vuković, Vera Mijatović,Slobodan Komlenović i Svjetlana Rajić).Na pomenutom sastanku dogovoreni su dalji koraci oko utvrđivanja stepena zaštite i veličine zaštićenog područja, a predstavnik Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa istakao je da se u plan i programa rada Zavoda za 2022.godinu može uvrstiti proglašenje “Crvenih stijena” zaštićenim područjem. Zaključeno je da je potrebno izraditi Studiju zaštite, a sve u cilju kompletiranja dokumentacije koju je potrebno predati nadležnom Ministarstvu na dalje postupanje.Načelnik opštine Sokolac, Milovan Bjelica obavezao se da će finansirati troškove potrebne za izradu Studije zaštite, angažovanje stručnjaka i rada na terenu, a u saradnji sa Šumarskim fakultetom iz Banja Luke.https://www.pd-glasinac.com/vijesti=180

https://www.palelive.com/prvi-koraci-ka-proglasenju-zasticenog-podrucja-crvene-stijene/

- 07.06. 2021. godine na adresu društva stigao je dopis broj:07/1.30/625- 171-1/20 od strane Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa sa pojašnjenjem da Zavod u skladu sa već usvojenim godišnjim programom rada za 2021.godinu nije u prilici da se uključi u izradu Studije zaštite za Romaniju. ( prilog:dopis)

- 15.07.2021. godine ,u ime opštine Sokolac, Načelnik je zaključio Ugovor sa Šumarskim fakultetom iz Banja Luke koga zastupa dekan, prof.dr Marijana Kapović Solomun o pružanju usluga stručne analize i prikupljanja podataka za izradu Elaborata o izdvajanju zaštićenog područja Crvene stijene.https://nacelnik.net/sokolac-zakljucen-ugovor-za-izradu-elaborata-o-izdvajanju-zasticenog-podrucja-crvene-stijene/

 

- Juni i juli 2021.godine ispred Planinarskog društva „Glasinac“ urađeni su projektni prijedlozi za Strategiju razvoja turizma opštine Sokolac za period 2021-2025, među kojima je prijedlog pod nazivom „Zaštićena područja i motivi opštine Sokolac“ sa akcentom na proglašenje „Crvenih stijena“ zaštićenim područjem.

https://opstinasokolac.net/dokumenti/strategije/strategija-turizam2021-2025.pdf

- Oktobar 2021. godine, prema Ugovorima između Opštine Sokolac i Šumarskog fakulteta iz Banja Luke, broj: 675/21 od 05.07.2021. i 739/21 od 16.07.2021. godine, urađen je Finalni izvještaj -Flora i vegetacija Crvenih stijena na Romaniji, te dopunjen Finalni izvještaj-Flora i vegetacija Crvenih stijena na Romaniji dostavljen 02.12.2021.godine u opštinu Sokolac (prilog:finalni izvještaj i propratni akt broj:17/1.1286/21)

- 23.12.2021.godine Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju dostavljen je Finalni izvještaj-Flora i vegetacija Crvenih stijena na Romaniji, te dopunjen Finalni izvještaj- Flora i vegetacija Crvenih stijena na Romaniji

- 17.05.2022. godine Predstavnici Republičkog zavoda za zaštitu kulturno- istorijskog I prirodnog nasljeđa Republike Srpske sa predstavnicima Planinarskog društva “Glasinac” (Miroslav Divčić i Vera Mijatović) posjetili su Romaniju ( snimili koordinate i prikupili ostale relevantne podatke vezane za terenska istraživanja zaštićenog područja). Narednog dana, 18.05. predstavnici Republičkog zavoda, Turističke organizacije opštine Sokolac, Šumskog gazdinstva Romanija Sokolac, Planinarskog društva “Glasinac” i planinara iz Rogatice i Pala, posjetili su ostala zaštićena područja na teritoriji opštine Sokolac, Spomenik prirode – Girsku pećinu i pećinu Pod lipom.

https://nasljedje.org/terenska-istrazivanja-trebevica-i-crvenih-stijena/

https://www.princip.news/vijesti/romanija-da-cuva

https://nacelnik.net/posjeta-zasticenim-speleoloskim-lokalitetima-na-podrucju-opstine-sokolac/

-12.10.2022.godine Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo I ekologiju obavjestilo je javnost da je na Portalu Vlade Republike Srpske objavljen Prijedlog odluke o proglašenju Spomenika prirode „Crvene stijene“ i Studija zaštite. Ovo ministarstvo sprovelo je postupak javnog uvida koji je trajao 30 dana od dana objavljivanja. Istovremeno, Opština Pale i Opština Sokolac, na čijim se teritorijima nalazilo kalitet, omogućili su zainteresovanoj javnosti uvid u dokumente na oglasnoj tabli u zgradi Administrativne službe opština u istom vremenskom periodu.https://nasljedje.org/na-javnom-uvidu-prijedlog-odluke-o-proglasenju-spomenika-prirode-crvene-stijene/- Документисудоступнинаадреси: https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mgr/PAO/Pages/Javni_uvid_-_zastita_prirode.aspx

- 24.01.2023.godine, ispred Planinarskog društva upućen dopis broj: 03/23 predsjedniku Republike Srpske i predsjedniku Vlade Republike Srpske sa molbom da se u dnevni red na jednu od narednih sjednica Vlade Republike Srpske uvrsti Prijedlog Odluke o proglašenju “Crvenih stijena” zaštićenim područjem

- 09.02.2023. godine, na zasjedanju Vlade Republike Srpske donesena je Odluka o proglašenju Spomenika prirode „Crvene stijene“ na Romaniji.

Zaštićeno područje zahvata dio zapadnog oboda planine Romanije na teritorijama opština Pale I Sokolac, koje se nalaze u sastavu Grada Istočno Sarajevo sa površinom od 15,1 ha. Na cijeloj površini utvrđen je režim zaštite III stepena. Upravljanje spomenikom prirode povjereno je JPŠ “Šume Republike Srpske”, odnosno Šumskim gazdinstvima “Jahorina” Pale i “Romanija” Sokolac.

https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Premijer/Media/Vijesti/Pages/odrzana-7-sjednica-vlade-rs.aspx

https://nasljedje.org/spomenik-prirode-crvene-stijene-novo-zasticeno-podrucje/

https://nasljedje.org/na-javnom-uvidu-prijedlog-odluke-o-proglasenju-spomenika-prirode-crvene-stijene/

- 24.02.2023.godine objavljena je Odluka o proglašenju Spomenika prirode „Crvene stijene“ u Službenom glasniku RS, broj:18/23 ( prilog: fotokopija Odluke)

- 27.02.2023. godine Planinarsko društvo “Glasinac“ se obratilo Upravljačima zaštićenog područja “Šume Republike Srpske” ( Šumsko gazdinstvo „Romanija“ Sokolac i Šumsko gazdinstvo „Jahorina“ Pale) da se u skorije vrijeme dogovori termin za radni sastanak sa predstavnicima preduzeća i našeg udruženja kako bi se donio Program upravljanja Spomenikom prirode

- 13.03.2023.godine na adresu  društva stigao je akt broj:21.39/952.4-180/2023 od 09.03.2023.godine sa Rješenjem Republičke uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove,područna jedinica Sokolac,a na osnovu Odluke Vlade RS, nepokretnost, zemljište u vlasništvu društva  zabilježava se u datom zaštićenom području