UA-119246896-1

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE

NASLOV: Završna radionica na temu zdravog načina života

Podnaslov: Animiranje građana za boravak u prirodi

Sokolac, lokacija Nadromanija, 08.11.2022. godine, (utorak)  sa početkom u 17,00 časova

Okupljanje, planinarski dom"Crvene stijene" na Romaniji

Predstavnici Planinarskog društva "Glasinac" Sokolac, aktivni članovi i gosti imaće priliku da pogledaju prezentaciju o zdravom načinu života.

Edukator koji obavlja treninge  u fitzone centru David pripremiće  prezentaciju o zdravim stilovima života i životnim navikama, te  uticaju treninga i ishrane na zdravlje.

Želimo da  kroz projekat u saradnji sa članovima društva, planinarima i gostima, pružimo priliku  da se detaljnije upoznaju o značaju vježbanja, kretanja i boravka u prirodi, te uz poštovanje zdrave ishrane, dovoljno odmora i sna, i naravno socijalnu interakciju postajemo odgovorniji prema sebi i okolini.

 

Kao rezultat aktivnosti očekujemo  da će se povećati broj posjetilaca na području planine Romanije, te da će se građani sa područja Grada Istočno Sarajevo animirati za boravak u prirodi, zaintresovati da svoje slobodno vrijeme koriste upražnjavajući zdrave stilove života.

 

Projekat pod nazivom„Romanija više od planine se implementira u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2                       ( ReLOaD2), koji finansira Evropska unija (ЕU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP). Projekat sufinansira Grad Istočno Sarajevo.

 

Pozivamo vas da medijski propratite aktivnosti povodom završne radionice.

 

Kontakt informacije:

Koordinator projekta: Vera Mijatović, 065/727-548

Asistent koordinatora: Daniela Cvijetić, 065/834-851

Edukator: Predrag Dobrilović, 065/690-522