UA-119246896-1

Minulog vikenda planinari "Glasinca" uzeli su učešće na otvaranju planinarske staze " Šarena bukva(1207)-Crvena stijena-(1220)-Grad (1247)".

Do Šarene bukve ekipa planianra stigla je  iz pravca Han Pijesaka prema Žepi. U selu Purtići skrenete lijevo prema Zlovrhu. Put je asfaltiran. Napuštate asfalt kod putokaza Luka i Krušev Do. Skrećete lijevo na makadam prema Šarenoj bukvi, vidikovcu iznad Crnog potoka (34 kilometra). Markacija je odlična. Staza duga oko 6 km u jednom pravcu i  kondiciono  je zahtjevna. Nacionalni park "Drina" obuhvata:klisurasto kanjonska dolina rijeke Drine, stanište endemičnih biljnih vrsta među kojima se ističe Pančićeva omorika, autohtona fauna, srednjovjekovni nadgrobni spomenici, arheološki lokaliteti i Osaćansko graditeljstvo...

Nadmorske visina parka kreće se u rasponu od 291 do 1265 mnv.