UA-119246896-1

Planinari "Glasinca" zajedno sa članovima nevladinih organizacija iz  Sokoca uzeli su učešće u okviru radne  akcije čišćenja u okviru Svjetskog dana čišćenja i Svjetskog dana čistih planina.

Apelujemo na sve posjetioce koji koriste izletišta i staze u prirodi da briznim ponašanjem čuvaju okolinu.Apelujemo da se smeće ponese sa sobom, prije svega zbog prirode, ali i zbog kulture.

Volimo i čuvajmo našu Romaniju.