UA-119246896-1

Predstavnici firme“SISTEM QUALITA S “D.O.O. PALE u toku mjeseca jula izvršili su monitoring kvaliteta vazduha na planini Romaniji, tačnije na lokaciji Nadromanija, vidikovac Crvene stijene. Rezultati ispitivanja kvaliteta vazduha pokazuju da je ciljna vrijednost za prizemni ozon O3 120 ug/m3.

Zahvalnost na saradnji.