UA-119246896-1

Rad i trud našeg društva svakim danom sve više postaje prepoznatljiv.

Ovoga puta podrška dolazi od Hotel "NEBOJŠA" Jahorina koji su danas na račun PD "Glasinac" uplatili 700 konvertibilnih maraka u svrhu podrške izgradnji planiranog dječijeg igrališta u blizini planinarskog doma. Ovim putem želimo da im se javno zahvalimo, na ne tako maloj novčanoj pomoći i na tome što su prepoznali koliko su prirodne vrijednosti bitne za našu sredinu.

Nadamo se da ćemo imati priliku da sarađujemo i u narednom periodu.