UA-119246896-1

PLANINARSKO DRUŠTVO "GLASINAC" SOKOLAC Dana:30.12.2017.godine PLAN AKTIVNOSTI za 2018. godinu

Aktivnosti PD ''Glasinac'' za 2018.godinu biće usmjerene u više pravaca, a tosu radni izleti i akcije, izleti rekreativnog tipa i rad na omasovljavanju ipromociji Društva. Kad je riječ o radnim aktivnostima imamo u planu sledeće:

Što se tiče organizovanja izleta rekreativnog tipa i boravka u prirodiplaniramo da ih organizujemo u tri pravca, a to su:

  1. izleti na teritoriji opštine Sokolac na lokalitetima koji su od značajakako zbog svojih prirodnih ljepota tako i zbog svojih kulturno istorijskihvrijednosti, a to su Crvene stijene, Orlova stijena, Crna stijena, Gavranka, Mjedenik,Lupoglav, Novakova pećina, Kopito, Girska pećina, pećina pod lipom itd.

  2. organizacija manifestacija na Romaniji ( treći proljećni uspon naLupoglav, stazama Romanije, takmičenja u planinarskoj orjentaciji kolo lige i7.Memorijal Svjetlana Ceca Komlenović ), zatim planinarski slet - manifestacijekoje smo već organizovali i želimo nastaviti tradiciju okupljanja planinara izdrugih planinarskih društava, regije pa i šire,

  3. Pohodi i učešća na visokogorskim ekspedicijama u inostranstvu, naravno uzavisnosti od finansijske mogućnosti pojedinačno članova i društva uopšte. Posebna pažnja i dalje će se posvetiti omasovljavanju Društva, prije svegadjecom i mladima, kroz školu planinarenja i učešće mladih u okviru takmičenja uplaninarskoj orjentaciji.

Takođe, planira se raditi i na promociji Društva tako što ćemo sve našeaktivnosti plasirati medijski, kako na našem sajtu i fejsbuk stranici, tako i putemlokalnih medija sa kojima imamo odličnu saradnju.

Pored toga u planu je u skladu sa mogućnostima i izrada reklamnogmaterijala Društva kao što su majice, zastavice, amblemi , naljepnice, flajeri i slično.

UPRAVNI ODBOR
PD "GLASINAC"